Thoát

ĐỖ VIẾT KHÔI

ĐỖ VIẾT KHÔI

Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

Chuyên môn:

  • Kinh nghiệm giảng dạy gần 1000 học viên không chuyên tại Mỹ Thuật Bụi
  • Kinh nghiệm vẽ trực họa chân dung tại các di tích văn hóa trên địa bàn Hà Nội
  • Hoàn thành xuất sắc các khóa Thực tập Sư phạm theo chương trình của Đại học Mỹ thuật Việt Nam
  • Kinh nghiệm giảng dạy Mỹ thuật Căn bản tại trường Thiết kế Quốc tế Unidesign
  • Có nhiều kinh nghiệm thiết kế nội, ngoại thất

Phong cách, phương pháp giảng:

Thầy Khôi được học viên biết đến là một thầy giáo chuyên sâu về mảng vẽ tranh phong cảnh, hiểu biết sâu rộng nhiều loại chất liệu cao cấp, phong cách giảng dạy độc đáo, hơi nghiêm khắc nhưng vô cùng hiệu quả. Khả năng giảng dạy của thầy Khôi có thể minh chứng bằng việc sở hữu nhiều học viên vẽ tranh phong cảnh vô cùng tài năng của MTB.

Kỹ Năng

Hình họa

100%

Màu sắc

100%

Truyền đạt

100%