Thoát

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Giấc mơ Mỹ Thuật Bụi

Mỹ Thuật Bụi là một môi trường đào tạo mỹ thuật căn bản cho người không chuyên, thực tế và thú vị. Mục tiêu của Mỹ Thuật Bụi là trở thành một mô hình tiên phong kết hợp giáo dục mỹ thuật và không gian giải trí.

Lan tỏa mỹ thuật ra đời sống, phổ cập mỹ thuật đại chúng, chung tay nâng cao thẩm mỹ người Việt, giữ gìn văn hóa dân tộc là sứ mệnh mà Mỹ Thuật Bụi theo đuổi, chúng tôi gọi đó là giấc mơ Mỹ Thuật Bụi.

Nguyễn Lý Bằng, người sáng lập Mỹ Thuật Bụi: “Tôi mong một ngày những học viên của tôi không còn quá lạc lõng trước nghệ thuật, sẽ cảm nhận được chất liệu, những nội dung cơ bản khi bước vào triển lãm, sẽ biết yêu hơn những kiến trúc đình chùa, từng nhịp mái lô nhô hay mảng tường thời gian cũ kỹ. Đó cũng chính là một cách sống, hướng về những cốt lõi bên trong, và tôi cũng tin rằng khi con người ta biết rung động trước cái đẹp, họ rất khó có thể làm điều xấu.”