Thoát

Văn hóa Mỹ Thuật Bụi

Mỹ Thuật Bụi không thể bị sao chép vì đây đã là một văn hóa. Sự gắn kết gần gũi xuất phát từ mong muốn cá nhân, trong một môi trường con người đến với nhau bằng nghệ thuật.

Mỹ Thuật Bụi là một ngôi nhà chung, nơi có những học viên ở lì cả năm trời, « đuổi » không đi, nơi học viên tự đến dọn vệ sinh, dọn lớp, bán họa phẩm, tổ chức sự kiện, …Không biết từ bao giờ, cụm từ « Nhà của Bụi » hình thành trong mỗi con người.