fbpx
Thoát
LÊ ĐỨC ANH

LÊ ĐỨC ANH

LÊ ĐỨC ANH

“Nếu muốn vẽ đẹp thì bạn hãy vẽ xấu trước đã.”


  • Giảng viên Mỹ Thuật Bụi
  • Đại học Sài Gòn

 

Chuyên môn:

Chân dung, hình họa

Phong cách, phương pháp giảng dạy:

Phong cách giảng dạy thoải mái, tích cực, chia sẻ và nhiệt tình. Phương pháp trực quan, gợi mở và luyện tập.

Đối với Đức Anh, Bụi là: Bụi là một nơi có cộng đồng người đam mê vẽ rất lớn, nơi mà mọi người đều có thể kết nối với nhau thông qua đam mê hội họa của mình.

 

 

Kỹ Năng

Hình họa

90%

Màu sắc

85%

Truyền đạt

95%