NGÔ THIÊN HƯƠNG

NGÔ THIÊN HƯƠNG

Giảng Viên

NGÔ THIÊN HƯƠNG

Hình họa

80%

Màu sắc

80%

Truyền đạt

80%

“Hãy luôn là chính mình, còn những người khác thì đã là chính họ rồi.“


  • Giáo viên Mỹ Thuật Bụi
  • Đại học Sài Gòn

 

Chuyên môn:

Cọ mầm, căn bản

Phong cách, phương pháp giảng dạy:

Luôn mong muốn đem lại những kiến thức tốt nhất, gần gũi nhất cho học viên của tôi.

Đối với Hương, Bụi là: Bụi là một mái nhà tuyệt vời cho những ai yêu thích nghệ thuật, bởi dù bạn là ai, bạn ở độ tuổi nào, bạn đều có thể học mỹ thuật. Bụi đã mang mỹ thuật tới gần mọi người hơn và mình tự hào khi là một thành viên của Bụi.

 

Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn