fbpx
Thoát

NGUYỄN KHẮC TÙNG

NGUYỄN KHẮC TÙNG

“Đừng bắt chước cuộc sống, mà hãy làm theo cuộc sống.” 


  • Giảng viên Mỹ Thuật Bụi
  • ĐH Mỹ Thuật TP.HCM

 

Chuyên môn:

Hội họa sơn mài, Dạy vẽ căn bản

Phong cách, phương pháp giảng dạy:

Nhiệt tình, dễ hiểu, có chút hài hước.

Đối với Tùng, Bụi là: Khi giao tiếp là gia đình, khi trên lớp là đồng nghiệp, khi họp hành hay nhận lương là công ty.

 

Kỹ Năng

Hình họa

90%

Màu sắc

85%

Truyền đạt

90%