NGUYỄN QUỐC NAM

NGUYỄN QUỐC NAM

Giảng Viên

NGUYỄN QUỐC NAM

Hình họa

90%

Màu sắc

95%

Truyền đạt

90%

“Với hội họa bạn sẽ không thể che giấu cảm xúc của mình.”


  • Giảng viên Mỹ Thuật Bụi
  • Đại học Mỹ Thuật TP.HCM

 

Chuyên môn:

Hội họa sơn dầu, Dạy vẽ Căn bản

Phong cách, phương pháp giảng dạy:

Truyền cảm hứng và khơi dậy cảm xúc và suy nghĩ của học viên về đối tượng được thể hiện.

Đối với Nam, Bụi là: Môi trường làm việc chuyên nghiệp đúng chất Bụi và tiếp xúc với các bạn trẻ năng động.

Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn