fbpx
Thoát
NGUYỄN THANH TÙNG

NGUYỄN THANH TÙNG

NGUYỄN THANH TÙNG

“Bất cứ nơi nào bạn đi hãy đi với tất cả trái tim“ – Khổng Tử


  • Giáo viên Mỹ Thuật Bụi
  • Đại học Mỹ thuật TP.HCM

 

Chuyên môn:

Hình họa, chân dung

Phong cách, phương pháp giảng dạy:

Vui vẻ thoải mái, nhẹ nhàng, không khó khăn, không gò bó, thích thì chiều nhưng phải đúng.

Đối với Tùng, Bụi là: Bụi là nơi ta có thể bỏ lại những thứ khó chịu ngoài kia.

 

Kỹ Năng

Hình họa

90%

Màu sắc

80%

Truyền đạt

80%