PHẠM BÁ LÂM

PHẠM BÁ LÂM

Giảng Viên

PHẠM BÁ LÂM

Hình họa

90%

Màu sắc

90%

Truyền đạt

90%

“Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu, chỉ cần bản năng là đủ.“


  • Giáo viên Mỹ Thuật Bụi
  • Đại học Kiến trúc TP.HCM

 

Chuyên môn:

Kí họa, màu nước, minh họa

Phong cách, phương pháp giảng dạy:

Đề cao sự chủ động, sáng tạo và cá tính của từng học viên, khuyến khích họ từng bước bộc lộ khả năng của mình.

Đối với Lâm, Bụi là: Bụi là nơi gợi cho mình nhớ về “những hạt bụi vàng lấp lánh” của nhà văn Nguyễn Khải, nơi những người có cùng điểm chung hội tụ lại sẽ thắp sáng cả bầu trời.

 

Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn