fbpx
Thoát

PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ

PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ

“Tôi mất bốn năm để vẽ được như Raphael, nhưng mất cả cuộc đời để vẽ như đứa trẻ.” – Picasso


  • Giảng viên Mỹ Thuật Bụi
  • Khoa Thiết kế đồ họa, ĐH Mỹ Thuật TP.HCM

 

Chuyên môn:

Màu nước

Phong cách, phương pháp giảng dạy:

Cứ vẽ thôi, và luôn cảm thấy trân trọng tác phẩm mình tạo nên.

Đối với Như, Bụi là: Homie

Kỹ Năng

Hình họa

85%

Màu sắc

90%

Truyền đạt

90%