fbpx
Thoát
PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ

PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ

PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ

“Hãy vẽ như những đứa trẻ.”


  • Giáo viên Mỹ Thuật Bụi
  • Đại học Mỹ Thuật TP.HCM

 

Chuyên môn:

Màu nước, minh họa

Phong cách, phương pháp giảng dạy:

Trải nghiệm như học viên, linh động phát triển các phương pháp giảng dạy phù hợp với học viên.

Đối với Như, Bụi là:Bụi là một tổ chức dạy vẽ rất hay, các ban đều có nhiệm vụ riêng, hỗ trợ lẫn nhau. Làm việc hiệu quả. Tuy không quá hoàn hảo nhưng ai cũng thân thiện và nhiệt huyết.

Kỹ Năng

Hình họa

90%

Màu sắc

90%

Truyền đạt

90%