fbpx
Thoát
PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ

PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ

PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ

“Tôi mất bốn năm để vẽ được như Raphael, nhưng mất cả cuộc đời để vẽ như đứa trẻ.” – Picasso


  • Giảng viên Mỹ Thuật Bụi
  • Khoa Thiết kế đồ họa, ĐH Mỹ Thuật TP.HCM

 

Chuyên môn:

Màu nước

Phong cách, phương pháp giảng dạy:

Cứ vẽ thôi, và luôn cảm thấy trân trọng tác phẩm mình tạo nên.

Đối với Như, Bụi là: Homie

Kỹ Năng

Hình họa

85%

Màu sắc

90%

Truyền đạt

90%