TRẦN ĐỨC KIÊN

TRẦN ĐỨC KIÊN

Giảng Viên

TRẦN ĐỨC KIÊN

Hình họa

85%

Màu sắc

80%

Truyền đạt

85%

“Sáng tác là một hành vi còn sáng tạo là một hành trình.”


  • Giáo viên Mỹ Thuật Bụi
  • Đại học Mỹ thuật TP.HCM

 

Chuyên môn:

Căn bản, hình họa, ký họa

Phong cách, phương pháp ging dy:

Luôn tạo không khí lớp học vui vẻ, thoải mái và cách dạy gắn gọn, súc tích, tập trung vào trọng tâm vấn đề.

Đối với Kiên, Bụi là: Đây là môi trường tuyệt vời để phát triển bản thân, khả năng sư phạm và chuyên môn.

Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn