fbpx
Thoát
ĐINH NGỌC SƠN

ĐINH NGỌC SƠN

ĐINH NGỌC SƠN

“Hoạ sĩ không vẽ cái mà họ nhìn thấy. Hoạ sĩ vẽ cái mà họ cảm thấy.”


Học vấn:

  • Cử nhân khoa Hội Họa trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

 

Chuyên môn:

  • Giảng dạy các lớp Căn bản, Hình họa, Phong cảnh, Sơn dầu, Trại Sáng Tác.
  • Thế mạnh đặc biệt với chất liệu Sơn dầu.
  • Kinh nghiệm hướng dẫn học viên qua hàng chục khóa Sơn dầu từ căn bản tới nâng cao.

 

Phong cách/ phương pháp giảng dạy:

Theo đuổi phong cách hội họa “Hiện Thực hoài niệm”. Thế mạnh giảng dạy ở môn sơn dầu và phong cảnh.

 

Đối với Sơn, Bụi là môi trường gần gũi và hòa đồng. Bụi luôn cho tôi cảm giác thân thiết như một gia đình.

Kỹ Năng

Hình họa

80%

Màu sắc

90%

Truyền đạt

80%