ĐOÀN THANH HƯƠNG

ĐOÀN THANH HƯƠNG

Giảng Viên

ĐOÀN THANH HƯƠNG

Hình họa

90%

Màu sắc

90%

Truyền đạt

90%

“Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và bạn thông minh hơn những gì bạn nghĩ”.


 

Học vấn:
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Chuyên môn:
Màu nước, Sơn dầu

Phong cách/Phương pháp giảng dạy:
Thân thiện, thấu hiểu, truyền cảm hứng

Mình yêu hội hoạ từ nhỏ, từ những năm học mẫu giáo mình đã tự cảm nhận bản thân bị thu hút bởi bút chì và màu. Mặc dù từ đầu gia đình không ủng hộ mình theo nghệ thuật, nhưng đam mê trong mình rất mạnh mẽ. Sau cả quá trình dài giải thích, phấn đấu và chứng minh bằng việc tự làm thêm, tự đóng tiền học đại học, tự xin việc sau khi ra trường… thì gia đình mình đã hiểu.
Mình thích môi trường giảng viên và học viên ở Bụi. Mọi người rất thân thiện và nhiệt tình chia sẻ kiến thức, năng lượng tích cực.

Đối với mình, Bụi là…
Mình hy vọng Bụi sẽ như ngôi nhà thứ 2 của mình.