LÊ NAM ĐY

LÊ NAM ĐY

Giảng Viên

LÊ NAM ĐY

Hình họa

80%

Màu sắc

80%

Truyền đạt

80%%

“Hội họa là món quà kỳ diệu của cuộc sống.”


 

Học vấn: 

Đại học Mỹ thuật

 

Chuyên môn: 

Mỹ thuật

 

Phong cách/Phương pháp giảng dạy:

Khuyến khích học viên thực hành nhiều cả trên lớp và ở nhà.

 

Tôi yêu thích hội họa từ nhỏ.

Tôi chọn hội họa vì sự kỳ diệu của nó, hội họa có thể làm cuộc sống con người tốt ₫ẹp hơn.

Tôi chọn Mỹ Thuật Bụi vì ₫ây là một trung tâm dạy mỹ thuật chuyên nghiệp và rất năng động. 

 

Đối với mình, Bụi là…

Một môi trường tốt cho những người yêu hội họa, học viên ở mọi lứa tuổi, mọi điều kiện, xuất thân xã hội đều sẽ có đầy đủ điều kiện để phát triển, nuôi dưỡng đam mê của mình.