LÝ THÁI HIỆP

LÝ THÁI HIỆP

Giảng Viên

LÝ THÁI HIỆP

Hình họa

80%

Màu sắc

80%

Truyền đạt

80%

Vẽ nữa, vẽ mãi, vẽ rồi sẽ đẹp


 

Học vấn:

Đại Học Mỹ Thuật Hồ Chí Minh

 

Chuyên môn:

Sơn dầu

 

Phong cách/Phương pháp giảng dạy:

Vui vẻ

Hoạt náo

Đôi khi “nghiệp” một chút cho vui

 

Chia sẻ câu chuyện của bản thân:

Mình thích vẽ từ nhỏ, lớn lên định hướng cũng chỉ có vẽ.

 

Với mình vẽ là một cách để bộc lộ, thể hiện những suy nghĩ tâm tư giấu kín trong lòng, những điều mình muốn nói nhưng lại không tiện giải bày.

 

Đối với mình, Bụi là:

” Bụi là nhà”. Mình xem Bụi là nhà, nơi mình gặp được nhiều đồng nghiệp, học viên, những người được gắn kết với nhau bằng một tình yêu hội hoạ và sự hài hước vốn có của mình.