NGÔ KHÁNH HÂN

NGÔ KHÁNH HÂN

Giảng Viên

NGÔ KHÁNH HÂN

Hình họa

70%

Màu sắc

80%

Truyền đạt

70%

Đôi khi cách giải quyết tốt nhất là đừng có coi nó là vấn đề


 

Học vấn: 

Đại học Mỹ thuật TP.HCM

 

Chuyên môn: 

Mỹ Thuật

 

Phong cách/Phương pháp giảng dạy: 

Thoải mái, vui vẻ, nhiệt tình

 

Chia sẻ câu chuyện bản thân: 

Ngay từ khi còn nhỏ mình đã rất thích vẽ, mình nuôi dưỡng ước mơ đó cho đến lớn. Sau này mình chọn theo học thiết kế. Nhưng dù thế nào thì trong mình, tình yêu dành cho nghệ thuật sẽ luôn cháy mãi. 

 

Đối với mình, Bụi là…

Nơi để mình học tập, làm việc và giao lưu với tất cả mọi người.