NGUYỄN HUỲNH NHỰT THÁI

NGUYỄN HUỲNH NHỰT THÁI

Giảng Viên

NGUYỄN HUỲNH NHỰT THÁI

Hình họa

80%

Màu sắc

80%

Truyền đạt

80%

“Không có gì là không thể trừ khi không cố gắng”.


 

Học vấn: 

Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

 

Phong cách/Phương pháp giảng dạy: 

Luôn sẵn sàng giúp mọi học viên tìm được nguồn cảm hứng hội họa của mình. 

 

Đối với mình, Bụi là…

Nơi gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều anh chị bạn bè yêu vẽ.