NGUYỄN MINH TUẤN

NGUYỄN MINH TUẤN

Giảng Viên

NGUYỄN MINH TUẤN

Hình họa

75%

Màu sắc

80%

Truyền đạt

90%

“Không sợ bạn làm sai, chỉ sợ bạn không làm.”


  • Giáo viên Mỹ Thuật Bụi
  • Đại học Sài Gòn

 

Chuyên môn:

Cọ Mầm

Phong cách, phương pháp ging dy:

Vui vẻ, hòa đồng, tạo nguồn cảm hứng cho học sinh học Mỹ thuật, phải suy nghĩ, dám nghĩ để tạo ra cái mới , cái của mình.

Đối với Tuấn, Bụi là: Mỹ thuật Bụi là nơi để mọi người yêu hội họa không phân biệt lứa tuổi, ngành nghề, sáng tạo ra cái đẹp và còn là nơi tạo người học sự phấn khởi khơi dậy niềm đam mê của người dạy và người học.

Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn