NGUYỄN VĂN TUÂN

NGUYỄN VĂN TUÂN

Giảng Viên

NGUYỄN VĂN TUÂN

Hình họa

80%

Màu sắc

85%

Truyền đạt

80%

“Tâm hồn nhận thấy như nào thì hay vẽ thế ấy, đừng bắt chước những cái không thuộc về tâm hồn.”


Học vấn: 

Khoa Hội họa trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam

 

Chuyên môn:

Căn Bản, Sơn Dầu, Phong Cảnh, Hình Họa

 

Phong cách/Phương pháp giảng dạy:

Theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, vẽ những gì gần gũi mà mình từng gắn bó.

 

Ông bà nhà ta vẫn hay nói “Nghề chọn người chứ người không chọn được nghề”. Câu nói này mình cảm thấy rất đúng, ban đầu cũng chỉ ước định là đi học đồ họa nhưng không ngờ duyên số lại đưa mình tới với hội họa. Và hội họa từ đó cũng trở thành mục tiêu để mình gắn bó và theo đuổi. Tuy có những lúc buồn vui lẫn lộn nhưng mình vẫn luôn tự tin rằng con đường mình chọn là đúng, hội họa đã chọn mình thì mình sẽ cùng nó đi đến hành trình mà mình ước mơ.

Gửi các bạn, khi có dự định nào đó thì hãy cháy với nó và cố gắng theo đuổi đam mê. Mê vẽ, thích vẽ thì hãy đến với hội họa, để chúng ta chinh phục ước mơ đó.

 

Đối với mình, Bụi là…

Nơi mình có thể lan tỏa tình yêu hội họa với những người xung quanh và những người chưa tiếp xúc với hội họa để khơi dậy sự sáng tạo trong mỗi cá nhân.