fbpx
Thoát
TRẦN NGỌC HOA

TRẦN NGỌC HOA

TRẦN NGỌC HOA

“Flowers need time to bloom.”


  • Giáo viên Mỹ Thuật Bụi
  • Đại học Kiến trúc TP.HCM

 

Chuyên môn:

Căn bản

Phong cách, phương pháp ging dy:

Luôn tạo không khí lớp học vui vẻ và thoải mái, giảng dạy nhiệt tình để học viên nhanh nâng cao kỹ năng hội họa.

Đối với Hoa, Bụi là: Là ngôi nhà chung của những ai đam mê hội họa và là một môi trường làm việc siêu tốt.

Kỹ Năng

Hình họa

80%

Màu sắc

75%

Truyền đạt

80%