TRẦN THANH TRÚC

TRẦN THANH TRÚC

Giảng Viên

TRẦN THANH TRÚC

Hình họa

80%

Màu sắc

80%

Truyền đạt

70%

Không bao giờ là quá muộn


Học vấn:

Đại Học Mỹ Thuật Hồ Chí Minh

 

Chuyên môn:

Màu nước

 

Phong cách/Phương pháp giảng dạy:

Thoải mái vui vẻ

 

Chia sẻ câu chuyện của bản thân:

Mình yêu thích hội hoạ tự khi còn bé. Đối với mình vẽ chính là sứ mạng. Chỉ có vẽ mới khiến mình nhiệt huyết và đam mê theo đuổi đến cùng. 

Mình cảm thấy hình thức dạy vẽ không chuyên ở Bụi khá hay. Ở đây, chúng ta có thể chia sẻ và kết nối niềm đam mê nghệ thuật với tất cả mọi người từ nhiều ngành nghề khác nhau. Mình rất vui khi được là một phần trong gia đình Bụi

 

Đối với mình, Bụi là:

Bụi là gia đình