fbpx
Thoát
VŨ THU THỦY

VŨ THU THỦY

VŨ THU THỦY

“Chỉ cần thực sự thích thì điều gì cũng có thể làm được.”


Học vấn:

  • Nghành học Kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội

 

Chuyên môn:

  • Phụ trách giảng dạy các lớp Cọ mầm theo từng kỳ.
  • Phụ trách giảng dạy các lớp Căn bản, Ký họa, Chân dung đa chất liệu, Màu nước, Trại Sáng Tác.
  • Thế mạnh đặc biệt với bộ môn chân dung.

 

Phong cách/ phương pháp giảng dạy:

Ngắn gọn, dễ hiểu, học viên vui chơi thoải mái.

 

Đối với Thủy, Bụi rất thoải mái và như gia đình thứ 2 của mình.

Kỹ Năng

Hình họa

100%

Màu sắc

80%

Truyền đạt

90%