Học vẽ con rồng

Tham gia Học vẽ con rồng tại Mỹ Thuật Bụi  Hướng dẫn Học vẽ con rồng

  Bước 1: Dựng hình bạn rồng gồm đầu, cổ, thân, cánh, đuôi v..v…

  Bước 2: Hoàn thiện các chi tiết về móng, sừng, mắt, mũi, miệng.

  Bước 3: Dùng bút dạ đen để viền hình, sau đó dùng tẩy đen để tẩy đi phần chì dựng hình.

  Bước 4: Tô lót hình bạn rồng bằng chì màu đỏ. 

  Bước 5: Dùng màu cam để tô những phần sáng, màu đỏ đậm để tạo thành các phần chuyển màu.

  Bước 6: Tô các chi tiết còn lại, tinh chỉnh và hoàn thành.

  Hình vẽ Học vẽ con rồng lớp Mỹ Thuật Bụi

  Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn