Học vẽ con vật

Tham gia Học vẽ con vật tại Mỹ Thuật Bụi  Hướng dẫn Học vẽ con vật

  Bước 1: Dựng hình đầu bạn sư tử.

  Bước 2: Sử dụng màu nâu cho phần mũi, màu vàng cho phần lông, màu đen cho mắt.

  Bước 3: Trang trí râu của bạn sư tử bằng bút sáp màu đen.

  Bước 4: Dùng các màu tự chọn để trang trí nền.

  Hình vẽ Học vẽ con vật lớp Mỹ Thuật Bụi

  Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn