Học vẽ khuôn mặt

Tham gia Học vẽ khuôn mặt tại Mỹ Thuật Bụi  Hướng dẫn Học vẽ khuôn mặt

  Bước 1: Dựng 1 trục dọc, đánh dấu các điểm quan trọng các bộ phận và ghi lại thứ tự

  Bước 2: Phân chia các khung tai, mắt, mũi, môi theo hướng dẫn

  Bước 3: Sau khi có các cơ sở, chúng ta bắt đầu phác đôi mắt, mũi, mắt. Lưu ý khi phác các bộ phận, chúng ta sẽ phát nét thẳng sau đó sẽ điều chỉnh bằng nét cong

  Bước 4: Viền mặt bằng các nét chéo

  Bước 5: Phác thêm một vài nét cho tóc, tẩy đi các nét thừa và đi chi tiết các phần bằng nét cong và nhấn đậm nhạt

  Hình vẽ Học vẽ khuôn mặt lớp Mỹ Thuật Bụi

  Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn