Học vẽ nhân vật Cat Sans

Tham gia Học vẽ nhân vật Cat Sans tại Mỹ Thuật Bụi  Hướng dẫn Học vẽ nhân vật Cat Sans

  Bước 1: Dựng hình nhân vật hoạt hình Cat Sans.

  Bước 2: Thêm các chi tiết như mắt, mũi, miệng, tai…

  Bước 3: Vẽ thêm cho bạn Cat Sans tay, chân và trang trí thêm cho nhân vật.

  Bước 4: Dùng bút kỹ thuật màu đen để viền hình vẽ.

  Bước 5: Dùng màu trắng tô cho nhân vật ở mặt, tay, chân, đuôi. Dùng những màu khác để trang trí cho bạn Cat Sans.

  Hình vẽ Học vẽ nhân vật Cat Sans lớp Mỹ Thuật Bụi

  Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn