Học vẽ robot Bumblebee

Tham gia Học vẽ robot Bumblebee tại Mỹ Thuật Bụi  Hướng dẫn Học vẽ robot Bumblebee

  Bước 1: Dựng hình bạn robot Bumblebee.

  Bước 2: Viền hình robot bằng bút dạ đen, sau đó dùng tẩy đen để xóa đi phần chì dựng hình.

  Bước 3: Tô lót bằng chì màu vàng, dùng chì cam để tạo độ chuyển màu.

  Bước 4: Tinh chỉnh các chi tiết và hoàn thiện bức tranh.

   

  Hình vẽ Học vẽ robot Bumblebee lớp Mỹ Thuật Bụi

  Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn