Học vẽ tranh về an toàn giao thông

Tham gia Học vẽ tranh về an toàn giao thông tại Mỹ Thuật Bụi  Hướng dẫn Học vẽ tranh về an toàn giao thông

  Bước 1: Vẽ các vật thể cần thường thấy như lề đường, đèn xanh đèn đỏ, ô tô, xe máy, người đi bộ, cảnh sát giao thông v..v…

  Bước 2: Tô màu các vật thể với sự đa dạng màu sắc.

  Bước 3: Tinh chỉnh và hoàn thiện bức tranh.

  Hình vẽ Học vẽ tranh về an toàn giao thông lớp Mỹ Thuật Bụi

  Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn