hình họa căn bản | Mỹ Thuật Bụi

Lớp Vẽ Hình Họa

16/11/2017 Khoá học

Người ta nói rằng hình họa là danh dự của hội họa. Nếu coi hội họa là một con người thì màu sắc là tình cảm, hình họa là lí trí, là khung sườn, là

Hình Họa Căn Bản

12/02/2017 Uncategory

Tại sao nên đi học hình họa? Người ta nói rằng hình họa là danh dự của hội họa. Nếu coi hội họa là một con người thì màu sắc là tình cảm, hình