fbpx
Thoát

Giai thoại họa sĩ Nguyễn Phan Chánh – danh họa thường xuyên điểm zero môn hình họa

Hay bị điểm kém môn hình họa – bộ môn quan trọng nhất của hội họa – mà lại vẫn thành danh họa. nghe kỳ lạ đấy, nhưng không phải không có lý. Danh họa Nguyễn Phan Chánh đã ngoài ba mươi, vợ con đề huề ở quê mới bắt đầu lặn lội từ Hà Tĩnh ra học. “già” tuổi nhất lớp. ở trong lớp toàn con quan tây học mặc complet trắng đi giày tây, chỉ riêng ông vẫn giữ cái chất quê mùa một cục như vậy. Và có một điều đặc biệt là đi đâu ông cũng […] Xem Thêm.