Bài tốt nghiệp lớp Hình họa

Tổng hợp bài tốt nghiệp hình họa nổi bật

23/05/2017 Bài tốt nghiệp lớp Hình họa

[caption id="attachment_1962" align="alignnone" width="687"] HH03 - Mộc Hân. Màu sắc và chất liệu thể hiện trong bài vẽ đều rõ ràng, những phần chính như bút và quả

[HN] Bài tốt nghiệp của lớp hình họa 04

11/04/2017 Bài tốt nghiệp lớp Hình họa

Bài tốt nghiệp lớp hình họa của Quỳnh Đỗ Bài này rất chuẩn về tỉ lệ, hình cũng như màu sắc. Phần đàn và vĩ được diễn tả rất tốt. Màu