[HCM] Bài tốt nghiệp Chân dung 45 Trần Phú tháng 7

Lớp học chân dung luôn đầy sự tập trung và khá nhiều thử thách. Học vẽ chân dung trong chỉ vỏn vẹn 8 buổi có thể là điều thử thách, . Nhưng không có nghĩa là không được. Mời cả nhà cũng xem bài tốt nghiệp khóa chân dung 45 của chúng mình nhé !


Tác Giả: Chị Hồng Phúc
Lớp Chân Dung 45 Bụi Quận Trần Phú MTB Sài Gòn 2020
Chì than, chì phấn
Kích thước A3
Tranh vẽ theo tư liệu ảnh bạn tác giả
GVHD: Phạm Công Danh


Tác Giả: Chị Hồng Đức
Lớp Chân Dung 45 Bụi Quận Trần Phú MTB Sài Gòn 2020
Chì than, chì phấn
Kích thước A3
Tranh vẽ theo tư liệu ảnh bạn tác giả
GVHD: Phạm Công Danh


Tác Giả: Chị Bội Kinh
Lớp Chân Dung 45 Bụi Quận Trần Phú MTB Sài Gòn 2020
Chì than, chì phấn
Kích thước A3
Tranh vẽ theo tư liệu ảnh bạn tác giả
GVHD: Phạm Công Danh


Tác Giả: Bạn Hoàng Dung
Lớp Chân Dung 45 Bụi Quận Trần Phú MTB Sài Gòn 2020
Chì than, chì phấn
Kích thước A3
Tranh vẽ theo tư liệu ảnh bạn tác giả
GVHD: Phạm Công Danh


Tác Giả: Chị Diệu Hải
Lớp Chân Dung 45 Bụi Quận Trần Phú MTB Sài Gòn 2020
Chì than, chì phấn
Kích thước A3
Tranh vẽ theo tư liệu ảnh bạn tác giả
GVHD: Phạm Công Danh


Tác Giả: Anh Phương Tâm
Lớp Chân Dung 45 Bụi Quận Trần Phú MTB Sài Gòn 2020
Chì than, chì phấn
Kích thước A3
Tranh vẽ theo tư liệu ảnh bạn tác giả
GVHD: Phạm Công Danh


Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn