[HCM] Bài tốt nghiệp Chân dung chì màu 03 Phú Nhuận tháng 7

Dù không quá ngắn cũng không quá dài nhưng hành trình trải nghiệm của lớp và đối với người hướng dẫn như em là 1 cảm xúc rất tuyệt vời. Dù xa hay gần, dù ngắn hay dài mong sẽ gặp lại những thành viên đầy hứng khởi của lớp. Mong là trong tương lai sẽ gặp lại các thành viên trong những khóa học tiếp theo ở Bụi. Cảm ơn rất nhiều lớp CDCM0PN.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác Giả: chị Sương
Lớp: CDCM03PN MTB Sài Gòn
2020
Chì màu marco
Kích thước A3
Tranh theo tư liệu ảnh
Chúc mừng chị đã tốt nghiệp.
GVHD: Đức Anh


ác Giả: chị Bảo Ngân
Lớp: CDCM03PN MTB Sài Gòn
2020
Chì màu marco
Kích thước A3
Tranh theo tư liệu ảnh
Chúc mừng chị đã tốt nghiệp.
GVHD: Đức Anh


Tác Giả: chị Bảo Ngân
Lớp: CDCM03PN MTB Sài Gòn
2020
Chì màu marco
Kích thước A3
Tranh theo tư liệu ảnh
Chúc mừng chị đã tốt nghiệp.
GVHD: Đức Anh


Tác Giả: cô Loan
Lớp: CDCM03PN MTB Sài Gòn
2020
Chì màu marco
Kích thước A3
Tranh theo tư liệu ảnh
Chúc mừng chị đã tốt nghiệp.
GVHD: Đức Anh


Tác Giả: chị An
Lớp: CDCM03PN MTB Sài Gòn
2020
Chì màu marco
Kích thước A3
Tranh theo tư liệu ảnh
Chúc mừng chị đã tốt nghiệp.
GVHD: Lê Đức Anh


Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn