[HCM] Bài tốt nghiệp khóa Chân Dung 05 Gò Vấp tháng 3

Chúc mừng lớp chân dung 05 Gò Vấp đã tốt nghiệp thành công. Cùng nhìn lại các tác phẩm tốt nghiệp của lớp nào.


Tác Giả: Trí Dũng
Lớp Chân Dung 05 Bụi Gò Vấp MTB Sài Gòn
2021
Chì than, chì phấn
Giấy ROKI
Kích thước A4
Tranh vẽ theo tư liệu ảnh của tác giả
GVHD: Vòng Cắm Din


Tác Giả: Ngọc Phương
Lớp Chân Dung 05 Bụi Gò Vấp MTB Sài Gòn
2021
Chì than, chì phấn
Giấy ROKI
Kích thước A3
Tranh vẽ theo tư liệu ảnh của tác giả
GVHD: Vòng Cắm Din


Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn