[HCM] Bài tốt nghiệp khóa Hình họa 20 Quận 1 tháng 3

Chúc mừng lớp hình họa 20 quận 1 đã tốt nghiệp xuất sắc! Cùng Bụi điểm qua các bài tốt nghiệp của lớp nhé!


Tác Giả: Nguyễn Thị Kiệt
Lớp Hình họa 20 Quận 1 MTB Sài Gòn
Chì Than Phấn, Kích thước A2
Tranh vẽ trực họa theo mẫu sắp đặt của tác giả.
GVHD: Tùng March


Tác Giả: Vũ Bảo Châu

Lớp Hình họa 20 Quận 1 MTB Sài Gòn
Chì Than Phấn, Kích thước A2
Tranh vẽ trực họa theo mẫu sắp đặt của tác giả.
GVHD: Tùng March


Tác Giả: Huyền Tôn Nữ Như Ngọc

Lớp Hình họa 20 Quận 1 MTB Sài Gòn
Chì Than Phấn, Kích thước A2
Tranh vẽ trực họa theo mẫu sắp đặt của tác giả.
GVHD: Tùng March


 

Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn