[HCM] Bài tốt nghiệp khóa Màu nước 30 Quận 1 tháng 5

Kết thúc khóa màu nước 6 buổi tuy gian nan nhưng vui vẻ. Với thành quả này, mọi người đã có thể tự tin chinh phục màu nước ở những bước xa hơn. Chúc mọi người thật vui vẽ và luôn dành tinh yêu cho màu nước nhé!


Tác Giả:Tran Hoang Phuong Quynh
Lớp Màu nước 30 Quận 1
Màu nước (Khổ A3)
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh Internet của tác giả.
GVHD: Văn Tiến


Tác Giả: Huỳnh Tố Quyên
Lớp Màu nước 30 Quận 1
Màu nước (Khổ A3)
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh Internet của tác giả.
GVHD: Văn Tiến


Tác Giả: Nguyễn Tú Anh
Lớp Màu nước 30 Quận 1
Màu nước (Khổ A3)
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh Internet của tác giả.
GVHD: Văn Tiến


Tác Giả: Chị Trang
Lớp Màu nước 30 Quận 1
Màu nước (Khổ A3)
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh Internet của tác giả.
GVHD: Văn Tiến


Tác Giả: Nguyễn Đình Yến Yến
Lớp Màu nước 30 Quận 1
Màu nước (Khổ A3)
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh Internet của tác giả.
GVHD: Văn Tiến


Tác Giả: Thái Thị Thanh Hằng
Lớp Màu nước 30 Quận 1
Màu nước (Khổ A3)
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh Internet của tác giả.
GVHD: Văn Tiến


Tác Giả:  Phương Anh
Lớp Màu nước 30 Quận 1
Màu nước (Khổ A3)
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh Internet của tác giả.
GVHD: Văn Tiến


Tác Giả: Chị Hoàng Thu Nam
Lớp Màu nước 30 Quận 1
Màu nước (Khổ A3)
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh Internet của tác giả.
GVHD: Văn Tiến


Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn