[HCM] Bài tốt nghiệp Khóa Màu Nước Căn Bản 34 Quận 1 tháng 7

Sau bao gian khó thì cuối cùng lớp đã chinh phục thành công  cô màu nước khó tính. Hãy cùng nhau nhìn lại thành quả của lớp nhé!


BÀI TỐT NGHIỆP
Khóa Màu nước căn bản – MN34Q1 – MTB SÀI GÒN
Tác giả : chị Cầu
GVHD: Nghi Trân – Thanh Hải
2020
Chất liệu : Màu nước
Kích thước 30 x 42 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh mạng.


BÀI TỐT NGHIỆP
Khóa Màu nước căn bản – MN34Q1 – MTB SÀI GÒN
Tác giả : chị Hải
GVHD: Nghi Trân – Thanh Hải
2020
Chất liệu : Màu nước
Kích thước 30 x 42 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh mạng.


BÀI TỐT NGHIỆP
Khóa Màu nước căn bản – MN34Q1 – MTB SÀI GÒN
Tác giả : chị Linh
GVHD: Nghi Trân – Thanh Hải
2020
Chất liệu : Màu nước
Kích thước 30 x 42 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh mạng.


BÀI TỐT NGHIỆP
Khóa Màu nước căn bản – MN34Q1 – MTB SÀI GÒN
Tác giả : chị Nguyệt
GVHD: Nghi Trân – Thanh Hải
2020
Chất liệu : Màu nước
Kích thước 30 x 42 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh mạng.


BÀI TỐT NGHIỆP
Khóa Màu nước căn bản – MN34Q1 – MTB SÀI GÒN
Tác giả : chị P.Anh
GVHD: Nghi Trân – Thanh Hải
2020
Chất liệu : Màu nước
Kích thước 30 x 42 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh mạng.


BÀI TỐT NGHIỆP
Khóa Màu nước căn bản – MN34Q1 – MTB SÀI GÒN
Tác giả : chị Thơ
GVHD: Nghi Trân – Thanh Hải
2020
Chất liệu : Màu nước
Kích thước 30 x 42 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh mạng.


BÀI TỐT NGHIỆP
Khóa Màu nước căn bản – MN34Q1 – MTB SÀI GÒN
Tác giả : chị Thuỳ
GVHD: Nghi Trân – Thanh Hải
2020
Chất liệu : Màu nước
Kích thước 30 x 42 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh mạng.


BÀI TỐT NGHIỆP
Khóa Màu nước căn bản – MN34Q1 – MTB SÀI GÒN
Tác giả : chị Tiên
GVHD: Nghi Trân – Thanh Hải
2020
Chất liệu : Màu nước
Kích thước 30 x 42 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh mạng.


BÀI TỐT NGHIỆP
Khóa Màu nước căn bản – MN34Q1 – MTB SÀI GÒN
Tác giả : chị Vy
GVHD: Nghi Trân – Thanh Hải
2020
Chất liệu : Màu nước
Kích thước 30 x 42 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh mạng.


BÀI TỐT NGHIỆP
Khóa Màu nước căn bản – MN34Q1 – MTB SÀI GÒN
Tác giả : Hoà Như
GVHD: Nghi Trân – Thanh Hải
2020
Chất liệu : Màu nước
Kích thước 30 x 42 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh mạng.

 


BÀI TỐT NGHIỆP
Khóa Màu nước căn bản – MN34Q1 – MTB SÀI GÒN
Tác giả : Ngân
GVHD: Nghi Trân – Thanh Hải
2020
Chất liệu : Màu nước
Kích thước 30 x 42 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh mạng.


Tags:

Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!

Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!