[HCM] Bài tốt nghiệp khóa Sơn dầu căn bản 32 Bụi Quận 1 Tháng 3

Chúc mừng lớp sơn dầu 32 Bụi quận 1 đã tốt nghiệp. Cùng xem và chúc mừng các học viên lớp sơn dầu 32 quận 1 nhé!


Tác Giả: cô Yến
Lớp : sơn dầu căn bản 32
Bụi Quận 1 – MTB Sài Gòn 3-2021
Sơn dầu
Kích thước 40×60
Tranh vẽ theo hình sưu tầm internet
GVHD: Hoàng Minh


ác Giả: chị Thảo
Lớp : sơn dầu căn bản 32
Bụi Quận 1 – MTB Sài Gòn 3-2021
Sơn dầu
Kích thước 50×50
Tranh vẽ theo hình sưu tầm internet
GVHD: Hoàng Minh


Tác Giả: Anh Cường
Lớp : sơn dầu căn bản 32
Bụi Quận 1 – MTB Sài Gòn 3-2021
Sơn dầu
Kích thước 40×60
Tranh vẽ theo hình sưu tầm internet
GVHD: Hoàng Minh


Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn