[HCM] Bài tốt nghiệp Sơn dầu 32 Trần Phú tháng 7

Thêm một lớp sơn dầu căn bản tiếp tục tốt nghiệp ở Bụi Trần Phú. Vẫn là ngôi nhà nhỏ đấy nhưng đã sinh ra bao học viên vẽ hoa xinh thật xinh! Chúc mừng các chị đã tốt nghiệp rực rỡ nè!


Tác Giả: Bạn Trinh
Lớp Sơn dầu 32 Bụi Quận Trần Phú MTB Sài Gòn 2020
Sơn dầu
Kích thước 60 x 40 cm
Tranh vẽ theo tư liệu ảnh nguồn internet
GVHD: Phạm Công Danh


Tác Giả: Chị Ngân
Lớp Sơn dầu 29 Bụi Quận Trần Phú MTB Sài Gòn 2020
Sơn dầu
Kích thước 60 x 40 cm
Tranh vẽ theo tư liệu ảnh nguồn internet
GVHD: Phạm Công Danh


Tác Giả: Chị Liên
Lớp Sơn dầu 32 Bụi Quận Trần Phú MTB Sài Gòn 2020
Sơn dầu
Kích thước 60 x 40 cm
Tranh vẽ theo tư liệu ảnh nguồn internet
GVHD: Phạm Công Danh


Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn