[HCM] Bài tốt nghiệp Mỹ thuật căn bản 01


Học viên: Huỳnh Thanh Duy

Chất liệu: màu gouache.


Học viên: Lê Thị Diệu Hương.

Khóa Mỹ thuật Căn bản 01

Chất liệu: màu gouache.


Học viên: Lê Trần Kim Ngân.

Chất liệu: màu gouache.


Học viên: Ngô Hồng Nhung

Chất liệu: màu gouache.


Học viên: Nguyễn Hoài Phương Thảo.

Chất liệu: màu gouache.


Học viên: Nguyễn Minh Phượng

Chất liệu: màu gouache.


Học viên: Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Chất liệu: màu gouache.


Học viên: Nguyễn Thị Khánh Mỹ.

Chất liệu: màu gouache.


Học viên: Phan Trung Trực.

Chất liệu: màu gouache.

Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn