[HCM] Bài tốt nghiệp Tranh Lụa 05 Trần Phú tháng 7

Vừa khai giảng được một buổi là lớp mình lại phải chia tay để ở nhà tranh dịch. Nhưng khi quay lại thì tinh thần lớp mình ai cũng chăm chỉ vẽ và luyện tập. Và tinh thần ấy lại càng thể hiện rõ ở bài tốt nghiệp, Bài ai cũng xinh đẹp, nhiều màu sắc riêng. Chúc mừng lớp mình đã hoàn thành lớp Lụa nhé!


HV : Anh Phát
GVHD: Vũ Quân
2020
Chất liệu : Màu nước trên Lụa
Kích thước 60 x 40 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh cá nhân.


HV : Chị Hoàng
GVHD: Vũ Quân
2020
Chất liệu : Màu nước trên Lụa
Kích thước 30 x 40 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh cá nhân.


HV : Chị Kiều Hương
GVHD: Vũ Quân
2020
Chất liệu : Màu nước trên Lụa
Kích thước 30 x 40 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh cá nhân.


HV : Chị Uyên
GVHD: Vũ Quân
2020
Chất liệu : Màu nước trên Lụa
Kích thước 30 x 40 cm
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh cá nhân.


Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn