[HN] Bài tốt nghiệp Màu nước Nâng Cao 17 Thái Hà Tháng 6

Mời mọi người cùng xem các bài vẽ khổ lớn của lớp MNNC 17 của Mỹ thuật Bụi nhé!


Tác Giả: Chị Ngọc
Lớp Màu nước NC 17 – MTB HN
NĂM: 6/ 2020
CHẤT LIỆU: Màu nước
KÍCH THƯỚC : 80×60
GVHD: Đinh Huy
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh, nguồn; Internet


Tác Giả: Cô Lịch
Lớp Màu nước NC 17 – MTB HN
NĂM: 6/ 2020
CHẤT LIỆU: Màu nước
KÍCH THƯỚC : 80×60
GVHD: Đinh Huy
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh, nguồn; Internet


Tác Giả: Chị Nga
Lớp Màu nước NC 17 – MTB HN
NĂM: 6/ 2020
CHẤT LIỆU: Màu nước
KÍCH THƯỚC : 80X 60
GVHD: Đinh Huy
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh, nguồn; Internet


Tác Giả: Chị Ngọc
Lớp Màu nước NC 17 – MTB HN
NĂM: 6/ 2020
CHẤT LIỆU: Màu nước
KÍCH THƯỚC : 60×40
GVHD: Đinh Huy
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh, nguồn; Internet


Tác Giả: Chị Nga
Lớp Màu nước NC 17 – MTB HN
NĂM: 6/ 2020
CHẤT LIỆU: Màu nước
KÍCH THƯỚC : 60×40
GVHD: Đinh Huy
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh, nguồn; Internet


Tác Giả: Cô Lịch
Lớp Màu nước NC 17 – MTB HN
NĂM: 6/ 2020
CHẤT LIỆU: Màu nước
KÍCH THƯỚC : 60×40
GVHD: Đinh Huy
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh, nguồn; Internet


Tác Giả: Cô Lịch
Lớp Màu nước NC 17 – MTB HN
NĂM: 6/ 2020
CHẤT LIỆU: Màu nước
KÍCH THƯỚC : 60×40
GVHD: Đinh Huy
Tranh thực hiện theo tư liệu ảnh, nguồn; Internet


Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!

Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!