[HCM] Bài tốt nghiệp Sơn dầu căn bản 31 Trần Phú tháng 7

Lớp vẽ sơn dầu căn bản trần phú toàn học viên dễ thương và chăm chỉ luôn, thương thầy dữ lắm. Cùng ngắm các tác phẩm đầu tay của các bạn ấy nhé!


Tác Giả: chị Thư
Lớp SDCB-31-Tp
Sơn dầu
Kích thước A2
Tranh vẽ từ nguồn internet 2020

GVHD: Hoàng Minh


Tác Giả: chị Lan Quyên
Lớp SDCB-31-Tp
Sơn dầu
Kích thước A2
Tranh vẽ từ nguồn internet 2020

GVHD: Hoàng Minh


 

Tác Giả: chị Mỹ
Lớp SDCB-31-Tp
Sơn dầu
Kích thước A2
Tranh vẽ từ nguồn internet 2020

GVHD: Hoàng Minh


Tác Giả: Em Trinh
Lớp SDCB-31-Tp
Sơn dầu
Kích thước A2
Tranh vẽ từ nguồn internet 2020

GVHD: Hoàng Minh


Tác Giả: cô Mỹ Phượng
Lớp SDCB-31-Tp
Sơn dầu
Kích thước A2
Tranh vẽ từ nguồn internet 2020

GVHD: Hoàng Minh


Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn