[HN] Bài tốt nghiệp khóa sơn dầu nâng cao 02 Bà Triệu Tháng 2

Lại là sơn dầu đây ,một lớp học trong những ngày mùa thu đầy nắng của Hà Nội . Mọi người chiêm ngưỡng tranh và chia sẻ cảm nghĩ nhé.


Tác Giả: Hồng ANh
Lớp Sơn Dầu Nâng cao 02 -Bà Triệu – Mỹ THhuật Bụi
Chất liệu: Sơn Dầu
Kích thước: 60×80 cm
Người hướng dẫn : Nguyễn Hùng Anh


Tác Giả: Chị Diệu Trang
Lớp Sơn Dầu Nâng cao 02 -Bà Triệu – Mỹ Thuật Bụi
Chất liệu: Sơn Dầu
Kích thước: 60×80 cm
Người hướng dẫn : Nguyễn Hùng Anh


Tác Giả: Chị Tô Hà
Lớp Sơn Dầu Nâng cao 02 -Bà Triệu – Mỹ Thuật Bụi
Chất liệu: Sơn Dầu
Kích thước: 60×80 cm
Người hướng dẫn : Nguyễn Hùng Anh


Tác Giả: Chị Hải Yến
Lớp Sơn Dầu Nâng cao 02 -Bà Triệu – Mỹ Thuật Bụi
Chất liệu: Sơn Dầu
Kích thước: 60×80 cm
Người hướng dẫn : Nguyễn Hùng Anh


Tác Giả: Chị Thanh Hương
Lớp Sơn Dầu Nâng cao 02 -Bà Triệu – Mỹ Thuật Bụi
Chất liệu: Sơn Dầu
Kích thước: 60×80 cm
Người hướng dẫn : Nguyễn Hùng Anh


Tác Giả: Trần Ánh
Lớp Sơn Dầu Nâng cao 02 -Bà Triệu – Mỹ Thuật Bụi
Chất liệu: Sơn Dầu
Kích thước: 60×80 cm
Người hướng dẫn : Nguyễn Hùng Anh


Tác Giả: Chị Hoàng Ánh
Lớp Sơn Dầu Nâng cao 02 -Bà Triệu – Mỹ Thuật Bụi
Chất liệu: Sơn Dầu
Kích thước: 60×80 cm
Người hướng dẫn : Nguyễn Hùng Anh


Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn