Các trường phái hội họa trên thế giới

Khi tìm hiểu về mỹ thuật, nhiều người có chung những câu hỏi: “Trường phái hội họa là gì ?” , “có tất cả bao nhiêu trường phái hội họa ?” , ” trường phái nào lớn nhất ?” và khi tìm hiểu thêm nữa thì ai cũng lại muốn biết thêm ” họa sỹ tiêu biểu nào đứng đầu một trường phái ?” , ” tác phẩm tiêu biểu ?”…

Trường phái hội họa là gì ?
Hội họa đã xuất hiện từ rất lâu, từ khi chữ viết của con người còn chưa xuất hiện, từ lịch sử mỹ thuật ta có thể đưa ra kết luận: hội họa là một ngôn ngữ để truyền đạt ý tưởng bằng các tác phẩm sử dụng kỹ thuật (nghệ) và phương pháp (thuật) của họa sỹ. Trong hội họa, thuật ngữ “trường phái” dùng để chỉ một phong cách, trong đó phân loại một nhóm các họa sỹ có chung những kỹ thuật và phương pháp thể hiện.

Có tất cả bao nhiêu trường phái hội họa?
Các trường phái hội họa ở trên thế giới là vô cùng nhiều, các trường phái xuất hiện ở bất cứ quốc gia nào, và ở bất cứ khoảng thời gian nào. Vẫn đề chỉ là tính đại chúng – được nhiều người biết đến hay không mà thôi.

Các trường phái hội họa Châu Âu
Nhắc đến các trường phái hội họa, chúng ta hay nghĩ ngay đến những thuật ngữ : “Trừu tượng” “Lập thể” “Ấn tượng” … Đó là các trường phái lớn (bắt nguồn từ Châu Âu) có tầm ảnh hưởng quốc tế, và dần trở thành quy chuẩn cho mỹ thuật thế giới.
* Ấn tượng
* Baroc
* Cấu trúc
* Chấm họa
* Dã thú
* Graffiti
* Hard-edge
* Hậu ấn tượng
* Hậu hiện đại
* Hiện đại
* Hiện thực
* Hiện thực lãng mạn
* Hiện thực xã hội
* Lãng mạn
* Lập thể
* Mannerism
* Ngây thơ
* Pop-Art
* Siêu thực
* Tân cổ điển
* Thị giác (Op-Art)
* Trừu tượng

Như đã nêu, các trường phái trên là những trường phái nổi bật nhất, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Chứ không phải là toàn bộ các trường phái mỹ thuật trên thế giới. Các trường phái hội họa phương Tây đều có tính lịch sử, một trường phái ra đời do phản ứng lại những hạn chế của trường phái trước đó và đến lượt nó lại tạo cơ hội cho một trường phái mới phát triển.
# 1 Trường phái Tân cổ điển – NeoClassicism (cuốiTK XVIII – đầu TK XIX)
# 2 Trường phái lãng mạn – Romanticism (TK XIX)
# 3 Trường phái hiện thực – reality (1849 – 1874)
# 4 Trường phái ấn tượng – Impressionism (1874- 1886)
# 5 Trường phái hậu ấn tượng Post Impressionism (1886- 1910)
# 6 Trường phái Dã thú – Fauvism (1905-1909)
# 7 Trường phái biểu hiện – Expressionism (1906-1919)
# 8 Trường phái lập thể – Cubism (1909-1926)
# 9 Trường phái tương lai – Futurism (1909-1918)
# 10 Trường phái Dada (Dadaism) (1916-1922)
# 11Trường phái siêu thực – Surrealism (1924-1938)
# 12 Trường phái trừu tượng – Abstract (những năm 1940)
# 13 Trường phái Kinetic Art (1950′s-1960′s)
# 14 Trường phái Pop Art (1961-1968)
# 15 Trường phái Op Art (1964-1967)
# 16 Trường phái Minimalism (1966-1970)
# 17 Trường phái nghệ thuật nhận thức- Conceptual Art (1960′s and 70′s)
….

Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn